ด่านศุลกากรสงขลา
Songkhla Customs House
 

พิธีการศุลกากร

ความรู้น่าสนใจ

ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 11 เข้าชมวันนี้
  • 33 เข้าชมเดือนนี้
  • 26,818 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสงขลา ตำบลหัวเขา
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ 074-331397-8
โทรสาร : 074-331310
อีเมล์ : 108947@customs.go.th

ด่านศุลกากรสงขลา ได้ทำการส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศที่เสื่อมคุณภาพแล้ว เทศบาลตำบลเทพา

วันที่ : 12 มีนาคม 2563 15:45:48
จำนวนผู้เข้าชม : 11

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรสงขลา นายแสงดาว ศรสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร และเจ้าหน้าที่งานคดีของกลางฯ ได้ทำการส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศที่เสื่อมคุณภาพแล้ว จำนวน 80,348 ซอง ซึ่งเป็นของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 26 แฟ้มคดี ให้กับเจ้าหน้าที่กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพา อ.เทพา จ.สงขลา ทั้งนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพา จะนำบุหรี่ของกลางดังกล่าวไปใช้ในการทำน้ำหมักชีวภาพจากยาสูบ สำหรับใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชให้แก่เกษตรกร และอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเทพาต่อไป
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 12 มีนาคม 2563 15:46:38
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสงขลา
ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-331397-8
อีเมล์ : 400996@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสงขลา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสงขลา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ