ด่านศุลกากรสงขลา
Songkhla Customs House
 

พิธีการศุลกากร

ความรู้น่าสนใจ

ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 10 เข้าชมวันนี้
  • 32 เข้าชมเดือนนี้
  • 26,817 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสงขลา ตำบลหัวเขา
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ 074-331397-8
โทรสาร : 074-331310
อีเมล์ : 108947@customs.go.th

ด่านศุลกากรสงขลา ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือสงขลา จัดประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

วันที่ : 17 มีนาคม 2563 12:09:09
จำนวนผู้เข้าชม : 17

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ด่านศุลกากรสงขลา ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือสงขลา จัดประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยมีนางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรสงขลา เป็นประธานฯ และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการซักซ้อมความเข้าใจ ระดมความคิดเห็นและร่วมวางแผนการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้มีความพร้อมสำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารด่านศุลกากรสงขลา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 มีนาคม 2563 16:19:57
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสงขลา
ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-331397-8
อีเมล์ : 400996@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสงขลา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสงขลา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ