ด่านศุลกากรสงขลา
Songkhla Customs House
 

นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ
นายด่านศุลกากรสงขลา

พิธีการศุลกากร

ความรู้น่าสนใจ

ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 35 เข้าชมวันนี้
  • 2,456 เข้าชมเดือนนี้
  • 71,409 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสงขลา ตำบลหัวเขา
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ 074-331397-8
โทรสาร : 074-331310
อีเมล์ : 75140000@customs.go.th

บริการตรวจสอบและนัดหมายรับพัสดุไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศ International postal goods appointment Service

ติดตามพัสดุตามหมายเลข EMS -คลิกที่นี่
EMS Tracking System -Click here

รายการพัสดุไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศที่เก็บรักษา ณ ด่านศุลกากรสงขลา -คลิกที่นี่
International Postal goods stored at Songkhla Customs House -Click here

ตรวจสอบตารางเวลานัดหมายก่อนทำการนัดหมาย -คลิกที่นี่
Timetable review before appointment booking -Click here

ติดต่อนัดหมายผ่านทางออนไลน์ล่วงหน้า -คลิกที่นี่
Appointment Booking Service -Click here

ช่องทางการชำระเงิน -คลิกที่นี่
Payment Method -Click here

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการปฏิบัติพิธีการ -คลิกที่นี่
Document check list -Click here

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ -คลิกที่นี
Knowledge about the International Postal goods from Thai customs -Click here

คำถามที่พบบ่อย -คลิกที่นี่
F.A.Q. -Click here

สอบถามเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ -คลิกที่นี่
More Inquiries/Suggestion -Click here

ประเมินความพึงพอใจ -คลิกที่นี่
Customer Satisfaction Questionnaire -Click here


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 31 มีนาคม 2566 14:06:46
จำนวนผู้เข้าชม : 2,016
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสงขลา
ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-331397-8
อีเมล์ : 400996@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสงขลา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสงขลา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ