ด่านศุลกากรสงขลา
Songkhla Customs House
 
ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 1 เรื่อง 1 แจ้งเตือน!! ระมัดระวังภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กรมศุลกากกร ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ใช้โทรศัพท์ติดต่อหาประชาชน กรณีตรวจพบสินค้าหรือพัสดุนำเข้าผิดกฎหมายหรือให้มาชำระภาษี เพื่อรับพัสดุจากต่างประเทศ รวมถึงการใช้โทรศัพท์ เร่งรัด ข่มขู่ โดยข้อมูลส่วนตัวของผู้ตกเป็นเหยื่อ พร้อมทั้งแอบอ้าง ชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถืือและให้เกิดความหวาดกลัว นำไปสู่การสนทนาหลอกลวงให้โอนเงินหรือส่ง Application เพื่อควบคุมการโทรศัพท์ หากไม่แน่ใจหรือเกิดข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมศุลกากร 1164

นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ
นายด่านศุลกากรสงขลา

พิธีการศุลกากร

ความรู้น่าสนใจ

ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 9 เข้าชมวันนี้
  • 1,150 เข้าชมเดือนนี้
  • 63,324 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสงขลา ตำบลหัวเขา
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ 074-331397-8
โทรสาร : 074-331310
อีเมล์ : 75140000@customs.go.th

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ข่าวด่านศุลกากรสงขลา

27 กันยายน 2566
ด่านศุลการสงขลา ส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 294,172 มวน ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสารสกัดจากยาสูบ สำหรับกำจัดศัตรูพืช แจกจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
21 กันยายน 2566
ด่านศุลกากรสงขลาได้จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.) ด่านศุลกากรสงขลา ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ด่านศุลกากรสงขลา
19 กันยายน 2566
ด่านศุลการสงขลา ส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 193,000 มวน ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสารสกัดจากยาสูบ สำหรับกำจัดศัตรูพืช แจกจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
13 กันยายน 2566
ด่านศุลการสงขลา ส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 380,120 มวน ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสารสกัดจากยาสูบ สำหรับกำจัดศัตรูพืช แจกจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
29 สิงหาคม 2566
ด่านศุลการสงขลา ร่วมกับ บริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมด้านการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการปันน้ำใจให้น้อง โดยได้มอบอุปกรณ์การกีฬาของใช้ที่จำเป็น ให้แก่โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
17 สิงหาคม 2566
ด่านศุลกากรสงขลา เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ บริษัท บุษราคัม จี11 ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมและผู้ดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย ณ แหล่งผลิตปิโตรเลียมนงเยาว์

ขายของทอดตลาดและครุภัณฑ์

 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสงขลา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสงขลา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ