ด่านศุลกากรสงขลา
Songkhla Customs House
 

นางสาวจินตนา คงเมือง
นายด่านศุลกากรสงขลา

พิธีการศุลกากร

ความรู้น่าสนใจ

ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 8 เข้าชมวันนี้
  • 79 เข้าชมเดือนนี้
  • 49,295 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสงขลา ตำบลหัวเขา
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ 074-331397-8
โทรสาร : 074-331310
อีเมล์ : 75140000@customs.go.th

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ข่าวด่านศุลกากรสงขลา

30 มิถุนายน 2565
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และด่านศุลกากรสงขลาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ บริษัท Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited (TTM)
25 มิถุนายน 2565
ด่านศุลกากรสงขลา เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการของด่านฯ สงขลาในรอบ 8 เดือน ต่อท่านปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสติดตามผลการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหารส่วนราชการกระทรวงการคลัง (คบจ.)
24 มิถุนายน 2565
ด่านศุลกากรสงขลา ได้ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออก (ครอ.) ด่านศุลกากรสงขลา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ
14 มิถุนายน 2565
วันที่ 14 มิ.ย. 65 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลาจัดประชุมคบจ.สัญจร ณ ด่านศุลกากรสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมสัญจรโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ด่านศุลกากรสงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
6 มิถุนายน 2565
นายด่านศุลกากรสงขลา, ผอ.สคศ.และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสงขลา ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. 65 มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณด่านศุลกากรสงขลา
2 มิถุนายน 2565
ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 3/2565 เรื่่อง ขายทอดตลาดของกลางประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน

ขายของทอดตลาดและครุภัณฑ์

21 มิถุนายน 2565 12:01:56
ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 5/2565 เรื่่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว
9 มิถุนายน 2565 09:12:08
ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 4/2565 เรื่องของตกค้างที่เป็นของต้องกำกัด
2 มิถุนายน 2565 13:40:58
ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 3/2565 เรื่่อง ขายทอดตลาดของกลางประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน
26 พฤษภาคม 2565 16:04:31
ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 2/2565 เรื่่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว
24 ธันวาคม 2563 11:06:22
ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 8/2563 เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดของกลาง (เรือประมงทำด้วยไม้)
9 ธันวาคม 2563 15:39:42
ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 7/2563 เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดของกลาง (เรือของกลาง)
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสงขลา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสงขลา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ