ด่านศุลกากรสงขลา
Songkhla Customs House
 

นางสาวจินตนา คงเมือง
นายด่านศุลกากรสงขลา

พิธีการศุลกากร

ความรู้น่าสนใจ

ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 19 เข้าชมวันนี้
  • 446 เข้าชมเดือนนี้
  • 47,526 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสงขลา ตำบลหัวเขา
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ 074-331397-8
โทรสาร : 074-331310
อีเมล์ : 75140000@customs.go.th

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ข่าวด่านศุลกากรสงขลา

21 เมษายน 2565
นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผอ.ศภ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสงขลาเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมสงขลาของ ปตท.สผ. และการเก็บสินค้าในพื้นที่เขตปลอดอากร รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือและประสานงานในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรครั้งที่ 1
30 มีนาคม 2565
นายด่านศุลกากรสงขลา ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY จากกรมศุลกากร ให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านฯทุกท่าน
22 มีนาคม 2565
นายด่านศุลกากรสงขลาพร้อมด้วยผอ.สบศ.และผอ.สคศ. ประชุมบริษัทเรือและตัวแทนเรือ และในช่วงบ่ายประชุมผู้แทนหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนงานขั้นตอนการตรวจสอบสินค้า ณ ท่า ที่ หรือสนามบินที่นำของเข้า-ส่งของกรมศุลกากร
22 มีนาคม 2565
ด่านศุลกากรสงขลา ได้ขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายงานสาธารณสุข เทศบาลสิงหนคร เพื่อมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙ บริเวณที่ทำการสำนักงานด่านศุลกากรสงขลาฯ
5 มีนาคม 2565
นายด่านศุลกากรสงขลา ผอ.สบศ. 2 และ หน.ฝบศ.2 ส่งมอบของกลางประเภทน้ำมันปาล์มที่คดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 340 กิโลกรัม ให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 มีนาคม 2565
นายด่านศุลกากรสงขลา พร้อมด้วย ผอ.สคศ. ผอ.สบศ. และหน.ฝบศ.2 ส่งมอบของกลางบุหรี่จำนวน 45,660 ซอง ให้แก่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ณ บริเวณคลังของกลาง ด่านฯ สงขลา เพื่อนำไปใช้ผลิตสารสกัดร่วมกับพืชสมุนไพรไล่แมลงและกำจัดศัตรูพืช
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสงขลา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสงขลา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ