ด่านศุลกากรสงขลา
Songkhla Customs House
 

นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ
นายด่านศุลกากรสงขลา

พิธีการศุลกากร

ความรู้น่าสนใจ

ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2 เข้าชมวันนี้
  • 285 เข้าชมเดือนนี้
  • 58,882 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสงขลา ตำบลหัวเขา
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ 074-331397-8
โทรสาร : 074-331310
อีเมล์ : 75140000@customs.go.th

ขายของทอดตลาดและครุภัณฑ์

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 8_2566 เรื่อง ขายทอดตลาดของตกค้าง (ครั้งที่ 2)8 มิถุนายน 2566 13:33:049
2 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 7_2566 ขายทอดตลาดของตกค้าง25 พฤษภาคม 2566 14:06:5445
3 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 6_2566 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง18 พฤษภาคม 2566 15:50:1641
4 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 44 _2566 เรื่องของตกค้างที่นำเข้าไปรษณีย์ต่างประเทศ31 มีนาคม 2566 13:47:0450
5 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 4_2566 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง22 มีนาคม 2566 15:13:06158
6 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 3_2566 เรื่องขายทอดตลาดของกลาง1 กุมภาพันธ์ 2566 14:57:33102
7 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 2_2566 เรื่องขายทอดตลาดน้ำมันดีเซลของกลาง1 กุมภาพันธ์ 2566 14:56:4341
8 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 1_2566 เรื่องขายทอดตลาดน้ำมันดีเซลของกลาง4 มกราคม 2566 16:19:1454
9 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 12_2565 เรื่องขายทอดตลาดน้ำมันดีเซลของกลาง3 มกราคม 2566 13:59:4342
10 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 11/2565 เรื่องของตกค้างที่เป็นของต้องกำกัด9 ธันวาคม 2565 11:08:4037
11 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา เรื่องประกวดราคาจ้างโครงสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานของด่านศุลกากรสงขลา12 ตุลาคม 2565 12:20:5346
12 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 9_2565 เรื่องของตกค้างที่เป็นของต้องกำกัด30 กันยายน 2565 14:43:1948
13 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบด่านศุลกากรสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 กันยายน 2565 09:20:5638
14 ร่างประกาศด่านศุลกากรสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25667 กันยายน 2565 09:51:2937
15 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256631 สิงหาคม 2565 10:24:1836
16 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256631 สิงหาคม 2565 10:23:0741
17 ประกาศด่านศุลกากรสงขลาที่ 7/2565 เรื่องขายทอดตลาดน้ำมันดีเซลของกลาง ครั้งที่ 218 สิงหาคม 2565 17:44:1451
18 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.256618 สิงหาคม 2565 16:05:4233
19 ประกาศด่านศุลกากรสงขลาที่ 6/2565 เรื่องขายทอดตลาดน้ำมันดีเซลของกลาง16 สิงหาคม 2565 09:46:4144
20 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 5/2565 เรื่่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว21 มิถุนายน 2565 12:01:5697
21 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 4/2565 เรื่องของตกค้างที่เป็นของต้องกำกัด9 มิถุนายน 2565 10:05:4775
22 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 3/2565 เรื่่อง ขายทอดตลาดของกลางประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน2 มิถุนายน 2565 13:40:5877
23 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 2/2565 เรื่่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว26 พฤษภาคม 2565 16:04:3192
24 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 8/2563 เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดของกลาง (เรือประมงทำด้วยไม้)24 ธันวาคม 2563 11:06:22228
25 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 7/2563 เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดของกลาง (เรือของกลาง)9 ธันวาคม 2563 15:40:48188
26 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 6/2563 เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดของกลาง (เรือของกลางและชากำเนิดต่างประเทศ)7 ธันวาคม 2563 09:26:04175
27 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว20 สิงหาคม 2563 11:38:37165
28 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 1/2563 เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดของกลาง (น้ำมันเชื้อเพลิง ถุงมือยาง และเครื่องอัดกาวไม้)22 มกราคม 2563 13:44:31282
29 ประกาศด่านศุลกากรสงขลา ที่ 13/2562 เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดของกลาง (น้ำมันเชื้อเพลิง และถุงมือยาง)22 มกราคม 2563 13:46:57294
30 ขายทอดตลาดน้ำมันดีเซลของกลาง2 สิงหาคม 2562 13:45:23311
31 ขายทอดตลาดน้ำมันดีเซลของกลาง 8 มีนาคม 256022 กุมภาพันธ์ 2560 11:37:36624
32 ขายทอดตลาดของกลาง 8 มีนาคม 256022 กุมภาพันธ์ 2560 11:17:07805
ผลลัพท์ทั้งหมด 32 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสงขลา
ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-331397-8
อีเมล์ : 400996@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสงขลา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสงขลา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ